1. ĐỀ THI NGHE HIỂU – 40 PHÚT – 35 CÂU HỎI

đề thi listening

Cấu trúc đề thi nghe hiểu gồm có 3 phần:

 • Phần 1: Nghe một đoạn thông báo/ hướng dẫn ngắn và trả lời câu hỏi 1-8.
 • Phần 2: Nghe 3 đoạn hội thoại, mỗi đoạn trả lời 3 câu hỏi (tổng 12 câu hỏi).
 • Phần 3: Nghe 3 đoạn thảo luận/ diễn thuyết, mỗi đoạn trả lời 5 câu (tổng 15 câu).

Trong đề mẫu này, nội dung của các đoạn hội thoại chủ yếu tập trung vào các tình huống giao tiếp hằng, cụ thể trong bài test này: 

 • Part 1: Phone call – Trả lời điện thoại
 • Part 2: Appointment call – Đặt lịch hẹn,  Complaint call – Khiếu nại
 • Part 3: Lectures – Bài nói về một đề tài trong chương trình giảng dạy

Tải đề mẫu và đáp án tại đây. 

Tải file nghe tại đây.

2. ĐỀ THI ĐỌC HIỂU – 60 PHÚT – 40 CÂU HỎI

Cấu trúc đề thi đọc hiểu gồm có 4 phần. Mỗi phần thí sinh được yêu cầu đọc một đoạn văn trả lời cho 10 câu hỏi. Các đoạn văn chủ yếu xoay quanh đời sống thường nhật ví dụ như công việc, nghề nghiệp, sở thích cá nhân hay câu chuyện đời thường của một người nào đó và kiến thức chung về xã hội như là sự nhập cư, vấn đề sức khỏe ….

đề thi reading

Bài test mẫu ĐỌC HIỂU này của chúng tôi được biên soạn dựa trên các đề thi thật đã được thi. Bài test có thể đánh giá đúng năng lực của bạn và có thể dùng để luyện tập trước kỳ thi. 

Cấu trúc của bài thi này được chúng tôi thiết kế theo cấp độ dễ đến khó, nhưng vẫn đảm bảo được độ xác thực và độ tin cậy của bài kiểm tra. Các đoạn văn được sắp xếp từ ngắn đến dài cho các bạn dễ làm quen và không bị áp lực quá khi đọc. 

 • Passage 1: 16 câu  (khoảng 250 từ)
 • Passage 2: 35 câu (khoảng 550 từ)
 • Passage 3: 45 câu (khoảng 700 từ)
 • Passage 4: 50 câu (khoảng 750 từ)

Tải đề mẫu và đáp án tại đây.

3. ĐỀ THI VIẾT – 60 PHÚT – 2 CÂU HỎI

đề thi writing

Cấu trúc đề thi viết gồm có 2 phần.

 •  Phần 1: Thí sinh được yêu cầu viết một bức thư (email) trong khoảng 120 từ để trả lời cho một người cụ thể theo đúng các tiêu chí đã được liệt kê trong đề.
 •  Phần 2: Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận trong khoảng 250 từ để đưa ra những ý kiến tranh luận về một ý kiến và hoặc một vấn đề xã hội.

Hãy tìm hiểu: 5 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh B1 giúp ăn trọn điểm writing

THI THỬ TIẾNG ANH B1 B2 ONLINE – Thi máy tính 4 Kỹ năng như đi thi thật.

4. ĐỀ THI NÓI – 12 PHÚT – 3 CÂU HỎI

đề thi speaking

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần:

 • Phần 1: Social Interaction (Tương tác xã hội) – 3 phút

Thí sinh được cho 2 chủ đề quen thuộc, mỗi chủ đề có 3-5 câu hỏi. Thí sinh sẽ nói về một hoặc cả hai chủ đề (nếu có đủ thời gian).

Part 1: Social Interaction (3’) Let’s talk about learning English.How long have you been learning English?What do you find easy/difficult about learning English?Which skill in English are you good at?Which skill do you think is the most difficult one? Let’s talk about your family.Do you have any brothers or sisters?What do you enjoy doing with your family?Do your parents go to work? What do they do?

Khám phá: 7 Chủ đề thi nói tiếng anh b1 thường gặp

 • Phần 2. Solution Discussion (Thảo luận các giải pháp) – 4 phút

Thí sinh được cho một tình huống và được gợi ý sẵn 3-6 giải pháp.

Thí sinh phải chọn 2 giải pháp tốt nhất, và trình bày lý do cho sự lựa chọn của mình.

Topic: Traveling is an essential experience that everyone should have more often.– Do you like going away with your family? Why/why not?- What sort of holiday do people from your country prefer?- Why do you think young people choose different holiday destinations from other people?

THI THỬ TIẾNG ANH B1 B2 ONLINE – Thi máy tính 4 Kỹ năng như đi thi thật.