fbpx
lịch thi B1 B2

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC VĂN LANG THÁNG 07/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC VĂN LANG THÁNG 07/2022 Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3,4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Tháng 07/2022. Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo […]

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁNG 05/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁNG 05/2022 Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3,4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Tháng 05/2022. Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo […]

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC SÀI GÒN THÁNG 05/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC SÀI GÒN THÁNG 05/2022 Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3,4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Tháng 05/2022. Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo […]

lịch thi B1 B2

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC VĂN LANG THÁNG 05/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 ĐẠI HỌC VĂN LANG THÁNG 05/2022 Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3,4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Tháng 05/2022. Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo […]

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG THÁNG 04/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 B2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG THÁNG 04/2021 Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3,4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Tháng 04/2021. Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ […]

Lịch Thi Ngoại Ngữ 6 Bậc ĐH Hà Nội

THÔNG BÁO LỊCH THI NGOẠI NGỮ 6 BẬC ĐH HÀ NỘI KỲ THÁNG 01

Trường Đại học Hà Nội thông báo tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ B1, B2 kỳ thi ngày 17/01/2021. Thông tin chi tiết như sau: 1. Lịch thi ngoại ngữ 6 bậc ĐH Hà Nội: Thi chủ nhật ngày 17/01/2021. 2.Đối tượng dự thi: Các sinh viên, học […]

Lịch Thi Tiếng Anh B1 B2 Đại Học Sài Gòn

Lịch Thi Tiếng Anh B1 B2 Đại Học Sài Gòn Tháng 3/2021

Lịch thi Tiếng Anh B1 B2 Đại Học Sài Gòn mới nhất. THÔNG BÁO  về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Kỳ thi ngày 23/01/2021 Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào […]

error: Content is protected !!
X