Ngoại Ngữ 6 Bậc Trường Đại Học Ngân Hàng, theo công văn số 548/2014/ĐHNN ngày 12/6/2014 của Trường Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh về việc đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ sau Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định tại Điều 9 và Điều 22 của thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 hoặc bậc 3/6, 4/6 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh.

1 . Lịch thi Ngoại Ngữ 6 Bậc Đại Học Ngân Hàng

TTThángNgày thi dự kiến
1Tháng 508, 09 & 29, 30
2Tháng 619, 20
3Tháng 710, 11
4Tháng 831/7, 01 & 21, 22
5Tháng 911,12
6Tháng 1002, 03 & 22, 24

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc trường đại học ngân hàng

2. Lịch thi chi tiết (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI THÁNG 05 /2021

STTNgày thiCấp độThời gian thiGhi chú
108/05/2021
09/05/2021
Bậc 2
&
Bậc 3, 4, 5
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 29/04/2021 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 29/04/2021 nếu hết chỗ thi)
2
29/05/2021
30/05/2021
Bậc 2
&
Bậc 3, 4, 5
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 22/05/2021 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 22/05/2021 nếu hết chỗ thi)