Bạn đã biết cách viết 1 lá thư bằng tiếng Anh hay chưa? Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn 4 dạng đề viết thư tiếng Anh B1 B2 bạn sẽ phải gặp trong Writing Vstep Task 1, cũng như  hướng dẫn bạn cách viết thư cụ thể nhất. 

1. Có bao nhiêu dạng viết thư tiếng anh B1 B2 ?

Trong bài thi Vstep B1 B2 C1 (Bậc 3-5), thư/email có 4 dạng sau: 

 • Dạng viết trang trọng (Formal letter)
 • Dạng viết thân mật (Informal letter)
 • Dạng thư gửi đi
 • Dạng thư phản hồi

2. Làm sao để viết thư bằng tiếng Anh? 

Sau đây là dàn bài chung cho 4 dạng thư đã được đề cập. Các bạn nên chú ý thường thì yêu cầu của một bức thư sẽ kết hợp 2 trong 4 dạng đó nhé. Ví dụ đề sẽ yêu cầu bạn viết thư thân mật – gửi đi hoặc thư trang trọng – phản hồi. Cũng có thể đề sẽ yêu cầu bạn viết dạng thân mật – phản hồi hoặc thư trang trọng – gửi đi. Nên các bạn cần lưu ý đọc kỹ đề bài để làm cho đúng nhé. 

3. Cấu trúc một bức thư/email như thế nào?

Thông thường, một lá thư/email bao gồm những phần sau:

 1. Open (Mở đầu thư)
  Greetings (Chào hỏi)
  Reason for writing (Lý do viết thư)
 2. Body (Nội dung thư)
  Main points (Nội dung chính của bức thư: trả lời câu hỏi của đề bài)
 3. End (Kết thư)
  Concluding sentence (Chào tạm biệt/ lời chúc)
  Signing off (Ký tên)

4. Hướng dẫn viết thư tiếng Anh B1 B2

Thư thân mậtThư trang trọng
Đầu thư: Dear + name,Hi + name,Chào hỏi: How are you?/ How are things?/ How is it going?/I’m sorry I haven’t written for a while. Thanks for writing to me/ It was great to hear from you again. Thanks for your prompt reply.Lý do viết thư:I am writing this letter to tell you about/ to tell you that…Kết thưHope to hear from you soonLooking forward to seeing you/hearing from you soonWrite to me soon/ Write back soon Meet you soon/ Wait to meet you soonKý tên Best wishes,Love,All the best,Keep in touch,Đầu thư: Dear Mr/Mrs. + name,Dear Sir/Madam + (name),Phần giới thiệuThank you for your letter (email) about/ Many thanks for your letter about…Lý do viết thư:I’m writing to request information about/inform you about/complain about/ to confirm you …Let me congratulate you on…I’m writing with reference to your letter…Kết thưI look forward to meeting youI look forward to hearing from you without delayI hope to hear from you at your earliest convenienceKý tênYours faithfully!Your sincerely!Regards,Best regards,Kind regards,
Thư gửi điThư phản hồi
Ở dạng thư này. Chúng ta chỉ chào hỏi đơn thuần và không nói gì về những bức thư trước đó.
How are you?/ How is it going?/ How do you do? /How are things?/ How are things with you and your family?
Chào hỏi kèm theo lời phản hồi bạn đã nhận được thư.
How are you?/ How is it going?/ How do you do? /How are things?/ How are things with you and your family?
Thanks for writing to me/ It was great to hear from you again/Thanks for your prompt reply/ Thank you for your letter (email) about/ Many thanks for your letter about…

Nội dung chính của bức thư thường được trình bày theo từng ý hỏi của đề bài, bạn có thể trả lời theo sườn bài liệt kê như sau:

Firstly,…

Secondly,…

Thirdly,….

Vậy là bạn đã có sườn bài viết thư cho riêng mình rồi. Chỉ còn ráp vào bài thi thực tế nữa thôi. Rất dễ dàng phải không nào.

7 mẫu thư tiếng anh b1 b2 thường gặp

6. Một số mẫu câu thông dụng trong một bức thư tiếng anh B1 B2

Một số mẫu câu thể hiện sự thương tiếc và đồng cảm:

– My goodness! Chúa ơi!

– That must be awful. Thật khủng khiếp

– I can’t believe it ! Tôi không thể tin nổi!

– I really don’t know how to say it, but…. Tôi thật không biết nói sao, nhưng…

– I do sympathize with you. Tôi rất thông cảm với bạn.

– I know how you must be feeling. Tôi biết là bạn đang cảm thấy thế nào.

Mẫu câu yêu cầu ai đó về việc gì:

– We look forward to receiving…Chúng tôi mong chờ nhận được…

– Could you please send me…Bạn vui lòng gửi cho tôi…

– I would like to receive…Tôi muốn nhận…

– I would be grateful if you could …Tôi lấy làm biết ơn nếu bạn có thể…

– Could you please provide me…Bạn có thể cung cấp cho tôi…

– I would like to request you to… Tôi muốn yêu cầu bạn…

Mâu câu thông báo tệp đính kèm:

— Please find the attached file …Vui lòng tìm tài liệu đính kèm…

– Please see the enclosed file of… Vui lòng xem file đính kèm …

– I enclosed the file as below… Tôi đã đính kèm tài liệu dưới đây…

7. Cách sắp xếp thời gian để viết thư tiếng anh B1 B2

Phần viết thư bao gồm khoảng 100-120 từ trong vòng 20 phút nên chúng ta cần phân bố hợp lý để làm bài viết thư.

Trước khi viết (3-5 phút) :

–       Hãy phân tích yêu cầu đề bài, xác định dạng thân mật hay trang trọng và mục đích của bài viết thư để lên dàn ý của bài viết thư.

–       Xác định ý chính câu hỏi để trả lời sao cho thật chính xác. Không nhất thiết phải sắp xếp các ý theo trình tự đề bài mà điều quan trọng là cần theo trật tự có logic.

Trong khi viết (13 phút) :

–       Dựa vào dàn ý đã lên để hoàn chỉnh một bài viết thư.

–       Cần lưu ý về việc chia các đoạn trong bài viết thư, sử dụng các từ nối liên kết ý, viết câu phức và các cụm từ cố định.

Sau khi viết (2 phút) :

–       Kiểm tra lại bài viết thư.

–       Xem lại từng đoạn để chỉnh sửa lỗi chính tả và ngữ pháp nếu có.

Luyện thi B1 B2 Vstep cấp tốc

Trên đây là toàn bộ những gì bạn cần biết về viết thư bằng tiếng Anh. Nếu bạn nắm rõ các cấu trúc trên đây, chắc chắn bạn sẽ đạt điểm cao trong kì thi viết. Chúc các bạn thành công và chinh phục được bài thi Vstep kì sắp tới nhé.